Дневен режим


 

Час (IIІ клас)  Час (I І ІI V клас)
1 час 9:00 – 9:35 9:00 – 9:40
  Голямо междучасие и закуска Голямо междучасие и закуска
2 час 9:55 – 10:30 9:55 – 10:35
3 час 10:45 – 11:20 10:45 – 11:25
4 час 11:35 – 12:10 11:35 – 12:15
5 час 12:25 – 13:00 12:25 – 13:05
  Обяд и обедна почивка Обяд и обедна почивка
6 час 13:35 – 14:10 13:35 – 14:15
7 час 14:25 – 15:00 14:25 – 15:05
8 час 15:15 – 15:50 15:15 – 15:55
  Голямо междучасие и закуска
Закуска
9 час 16:10– 16:45 16:05 – 16:45
Час (V – VІІ клас)  
1 час 9:00 – 9:45  
  Закуска  
2 час 9:55 – 10:40  
3 час 10:45 – 11:30  
4 час 11:35 – 12:20  
5 час 12:25 – 13:10  
  Обяд и обедна почивка  
6 час 13:35 – 14:20  
7 час 14:25 – 15:10  
8 час 15:15 – 16:00  
  Закуска  
9 час 16:05– 16:50